Backup 50 GB

kr.50,-Månedlig

Backup 100 GB

kr.100,-Månedlig

Backup 250 GB

kr.250,-Månedlig

Backup 500 GB

kr.500,-Månedlig

Backup 750 GB

kr.750,-Månedlig

Backup 1000 GB

kr.1,000,-Månedlig

Backup 1500 GB

kr.1,500,-Månedlig

Backup 2000 GB

kr.2,000,-Månedlig

Backup 3000 GB

kr.3,000,-Månedlig