Hvordan logge på webmail for Microsoft 365

Kunder med Microsoft 365 fra Dedia kan benytte den webbaserte versjonen av Outlook fra hvor som helst, uten noen form for installasjon:

1) Gå til https://outlook.office.com og logg på med din e-postadresse og passord


2) Du er nå logget på Outlook Webmail for Microsoft Office 365! Her har du tilgang til alle dine e-poster, kontakter, mapper og delte ressurser.

 

NB! Denne guiden gjelder for kunder som benytter Microsoft 365 for e-post. Dersom du bruker IMAP e-post via et webhotell hos oss må du følge denne guiden.

 

Was this answer helpful? 1 Users Found This Useful (3 Votes)